Anmeldelser

”Det har været en stor hjælp, og vores investering er kommet mange gange tilbage. Selvom vores sygefravær egentlig ikke var højt, mistede vi penge på det vi havde og der var usikkerhed hvordan det skulle gøres. Det hyppige sygefravær er blevet væsentligt mindre. Vores ledere er blevet langt mere proaktive, de er blevet langt skarpere til at bruge de forskellige redskaber der findes og de indberetter tidligt i processen. Vores medarbejdere ser det som en positiv ting, de oplever at det er blevet lettere at føre samtaler, dialogen er god og mere struktureret. Organisatorisk har vi fået et virkelig godt overblik med et flow der viser hvornår man gør hvad, med hvem og hvornår. Vi har været meget glade for samarbejdet. Helt klart en anbefaling herfra.”
Salina LarsenHR Manager, Meggitt A/S
Sammen med Kirsten Løvschall har vi i DI Handel på flere arrangementer sat fokus på håndteringen og nedbringelse af sygefraværet i virksomheder fra mange forskellige brancher. Kirsten har sikkert og meget kompetent belyst de centrale elementer i arbejdet med håndteringen og nedbringelsen af sygefraværet. Samtidigt har hun været meget tydelig i at præcisere de konkrete omkostninger der er for virksomhederne og besvaret de mange praktiske spørgsmål deltagerne er kommet med. Det har givet stor værdi for vores medlemmer.
Søren MünsterDI-Handel
Kirsten får vendt de svære emner om trivsel og sygefravær med en suveræn høj kvalitet. Hun formår virkelig at gøre det praktisk anvendeligt med masser af konkrete anvisninger og et enormt engagement. Klart en anbefaling herfra.
Micki Kold NagelCEO Pleaz
Jeg mødte Kirsten til et foredrag og efterfølgende en coaching session. Jeg oplevede en kvinde med en kæmpe viden og stort engagement i mig som leder. Hendes interesse i at hjælpe mig til at løfte mig fagligt ifh til håndtering af fravær var fantastisk. Selvom jeg har været leder i mange år, følte jeg opbakning og fik et puf til at blive endnu bedre, hvilket både jeg og vores medarbejdere mærker.
Jannimaja PerslowHR chef Helsemin
Kirsten har en meget bred viden om håndtering af forskellige former for sygefravær på arbejdspladsen. Hun er godt inde i stoffet og reglerne og formår at oversætte et kompleks stof til konkrete handlinger og formidler det, så man kan forstå det. Hun har meget erfaring og viden om emnet og deler generøst ud af den. Det var et virkelig interessant, indsigtsfuldt og meget relevant indlæg! Hun brænder igennem med sine budskaber, og man kan mærke, at hun dybt passioneret for emnet og for at gøre en forskel på arbejdspladsen for at nedbringe sygefraværet. Og det gør hun!
Anne Sophie Sehested MünsterFounder & CEO, Inspired Beyond Babies
Kirsten Løvschall og hendes team, har leveret projekter som varer, man kan bestille efter behov.Det har givet stor tryghed i organisationen at der er en professionel tilgang som viser sig at virke. Det giver også ro i topledelsen. Hvis man gør det rigtigt fra start, så løser sygefraværet jo sig selv!
Kim JørgensenDirektør Halsnæs Kommune
"Jeg har samarbejdet med Kirsten Løvschall igennem 8 år. Det har været meget konstruktivt og har ført til et historisk lavt sygefravær i Halsnæs Kommune.  Kendetegnende ved det arbejde Kirsten Løvschall har stået bag, er en meget dedikeret og troværdig indsats. Jeg har været tryg ved de opgaver og store projekter, der er leveret. De har haft høj anvendelighed på vores virksomheder og tilpasset de forskellige udfordringer som virksomhederne har stået i. Uden tvivl står der høj kvalitet, stor handlekraft og faglighed bag. Jeg giver gerne mine allerbedste anbefalinger til de virksomheder der stifter bekendskab med Kirsten Løvschall og Stopsygefravær.nu"
Kim NissenPersonalechef, Halsnæs Kommune
" Selvom jeg kender mine ansatte rigtig godt, så fik jeg min stressramte medarbejder langt hurtigere tilbage til sit arbejde, end jeg overhovedet havde turde håbe på. Stopsygefravær.nu var lynhurtigt på banen, skabte hurtigt kontakt og tillid, og efter tre uger havde jeg en langt gladere og robust medarbejder ansat. Både jeg og min medarbejder, havde adgang til al den sparring, der var brug for, og det betød at vi alle kunne navigere uden besvær."
Peter OlsenPeter Olsens Bedemandsforretning
"Kirsten Løvschall og hendes team, har først og fremmest været en værdi for vores område, fordi sygefraværet er sænket. Det er effekten som tæller her. De metoder, som jeg  vurderer har været understøttende i forhold til effekten er, at I har indrullet virksomhederne i et struktureret arbejde med nedbringelse af sygefravær. Arbejdet har været konkret og metodisk. Jeres arbejde har stor værdi på den længere bane, idet den metodiske tilgang har en stor overførelsesværdi. Lederne tilegner sig metoder og struktur, som derefter kan anvendes selvstændigt. Jeres engagement og dedikering til opgaven: "Det skal sgu lykkes og vi er flere om at trække", er en oplevelse og stemning, som samarbejdet smitter med."
Henrik ReumertChef for Børn, Unge og Læring, Halsnæs Kommune
Da jeg havde været under stort pres på mit arbejde i en længere periode fik jeg taget en Stressprofil ved hjælp af Stopsygefravær.nu. Det hjalp i høj grad med at gøre mig opmærksom på hvordan jeg reagerer i pressede sitiationer, og jeg fik nogle konkrete værktøjer til at håndtere disse situationer. Jeg er rigtig glad for at kunne have disse med mig i mit fremtidige arbejdsliv.
EmilieProjektleder
Jeg har oplevet et godt samarbejde med Kirsten, med løbende dialog i forløbene. Hun har utrolig mange redskaber i sin skuffe, som hun er god til at benytte sig af, og hun hiver dem kun frem, hvis de er relevante. Der er ingen standard løsninger hos Kirsten, men en individuel vurdering, hver gang.
Marlene BadenSocialrådgiver
"I forbindelse med vanskelige sygefraværssager, samt arbejdet med trivsel på arbejdspladsen oplever jeg at Kirsten Løvschall er en kompetent sparingspartner for en virksomhed. I forhold til den enkelte medarbejder blev der sat mål og retning i forhold til de mulige dilemmaer, der var i forløbene. Tilgangen var baseret på en god konstruktiv dialog og der blev både lyttet til medarbejder og leder og altid med afsæt i virksomheden. Desuden har Tandplejen haft stor nytte af Kirsten Løvschall omkring håndtering af stress og psykisk arbejdsmiljø, både på individniveau og for hele personalegruppen. Den tidlige indsats, som Kirsten Løvschall har medvirket til, har ført til at Tandplejen har bragt sygefraværet ned."
Mette Nabe-NielsenLeder af Tandplejen, Halsnæs Kommune
"I forhold til mine medarbejdere gav det et fokus på den enkeltes trivsel, samt konkrete tiltag, så som psykolog, yoga, mentor m.m. som gjorde det muligt, at yde det bedste de kan på trods af sygdomme, personlige livskriser m.m. I forhold til mine teams fik vi hjælp til at bringe kriseprægede teams i retning mod trivsel og positiv udvikling - konkret hjælp til direkte udviklingsaktiviteter, men også indirekte til mig, som leder i forhold til at bringe teamsne videre i den gode retning. Kirsten og hendes team, gav mig mulighed for at reflektere omkring min personalegruppes udvikling og trivsel både på individ niveau og på teamniveau, så jeg er blevet mere afklaret om hvordan jeg vil handle og at mine beslutninger, derved har større kvalitet."
Pernille Vestergaard KleffelLeder Familieafdeling, Foranstaltningen , Halsnæs Kommune

Lad os starte et samarbejde

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 51 40 81 14,
eller via formularen herunder.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Book en kort samtale