Sådan gør du flere til vindere, når du håndterer sygefravær.


Sådan gør du flere til vindere, når du håndterer sygefravær.

Sygefravær rammer ikke bare den syge medarbejder men hele arbejdspladsen.

Alligevel er mange arbejdspladser ikke godt forberedte, når det rammer og kommer til at bruge mange ressourcer på fragmenterede indsatser og lappeløsninger, som skal genopfindes hver gang.

Men det er faktisk muligt at gøre alle til vindere med jeres håndtering af sygefravær.

Sygefravær rammer bredt
Når en medarbejder melder sig syg fra sit arbejde, så kan det, naturligt nok, opleves som at få sat en kæp i hjulet!
Og det rammer bredt på hele arbejdspladsen!

Som minimum mangler du en medarbejder, og medarbejderen mangler i teamet. Kollegerne skal desuden arbejde hurtigere, eller du skal anvende en vikarløsning.

Med dig I lederrollen
Derudover skal du som leder bruge ressourcer på at finde ud af, hvad du kan gøre for at få medarbejderen hurtigst muligt tilbage i arbejdet.
Samtidig skal du jonglere med alle dine øvrige opgaver.

For selvfølgelig sidder du ikke og har en masse ekstra tid til overs til at lave en helhedsorienteret, koordineret indsats, i det øjeblik hvor din medarbejder bliver ramt af sygdom.

Ubesvarede spørgsmål
Ud over de ekstra opgaver, dukker der ofte også ubesvarede spørgsmål op.

For hvad skal der til for at medarbejderen bliver rask nok til at komme på arbejde?
Er det også dit ansvar at sørge for at medarbejderen bliver rask igen?
Og mange flere spørgsmål…

Når det ikke går som forventet
Hvis sygefraværet trækker ud, bliver kollegerne yderligere belastede, og forretningen mangler ressourcerne.

Hvis du har medarbejdere, der har enkelte sygedage lidt for ofte, ja, så er det også lidt tungt. Opgaverne hober sig op, der mangler flow, og den gode energi er forsvundet som dug for solen.

Du har gjort, hvad du kunne gøre, men alligevel er det ikke optimalt.

Så hvordan i alverden kan det lade sig gøre, at alle bliver til vindere her? Og hvad er problemet?
I løbet af de seneste 15 år har jeg talt med beslutningstagere, lederteams, medarbejdere, personalegrupper, arbejdsmiljøgrupper, personalejurister, læger, andre behandlere og jobcentre.

Især ét problem i sygefraværsindsatsen står tydeligt frem.

Problemet er at alle de velmenende indsatser er fragmenterede og foregår mere eller mindre som brandslukning.
Ofte foregår en stor del af hjælpen til den sygemeldte udenfor arbejdspladsen, og den viden bliver ikke bragt med tilbage ind på arbejdspladsen og omsat til konkrete praksisser der.

Viden og indsatser bliver altså ikke integreret i organisationen som helhed på trods af at sygefraværet rammer hele arbejdspladsen.

Det kommer til udtryk på mange måder.

Har medarbejderen været til psykolog eller fysioterapeut, så er der ingen, der hjælper med at omsætte den viden til konkret praksis i arbejdsdagen på arbejdspladsen.

Er der lavet en fastholdelsesplan, er den ikke nødvendigvis inddraget i personalegruppen, ej heller fulgt op og justeret, hvis det viser sig, at den ikke holder stik med virkeligheden.

Sygefraværssamtalen og lægeerklæringer har ofte til formål at beskrive hvad medarbejderen ikke kan.
Men den følges ofte ikke op med faglig ekspertise omkring, hvad medarbejderen så faktisk kan, og hvordan medarbejderen bedst kan understøttes i sin konkrete arbejdsdag og i sit samspil med teamet.

Den fragmenterede og brandslukkende indsats er desværre ikke særlig effektiv, selvom den både koster menneskelige og økonomiske ressourcer.

Kalder på ekspertviden
Min pointe er, at håndtering af sygefravær kalder på ekspertviden og helhedstankegang. På at strategien og indsatsen er på plads før sygefraværet rammer og tænkes ind i hele organisationen.

Den viden man skal være i besiddelse af er både at kende til de udmærkede enkeltstående indsatser og koordinere disse med arbejdspladsen.

Man skal have viden om sygedagpengeloven, hvordan jobcentre fungerer, hvordan man kan navigere i forhold til helbredende/ behandlende indsatser, hvordan man afholder sygefraværssamtaler, der fører til raskmelding og stabilt fremmøde, hvordan man kan omsætte praktisk erfaring til læring hos ledelse, personalegruppe og arbejdsmiljø.

En ting er hvad lovgivningen foreskriver, at man skal gøre, en anden ting er hvad der er klogt at gøre på den lange bane.

Hertil hører at få etableret relevante og forventningsafstemte spilleregler i personalegruppen.

Alle er vindere.
Når de her ting er på plads i organisationen, så er der gevinst for alle – både økonomisk og relationelt, for det er alt sammen med til at forebygge og forkorte sygefraværsperioder.

Den dyreste model er at få en medarbejder over på overførselsindkomst, så der ikke længere er tale om arbejdspladsfastholdelse men arbejdsmarkedsfastholdelse.

Og i disse tider med både mangel på arbejdskraft, og hvor vi skal holde længere tid på arbejdsmarkedet, kan vi hurtigt blive enige om, at den model helt og holdent skal undgås.

Det gør man bedst ved at sætte så tidligt og rigtigt ind fra starten,  arbejdspladsen!

Så svaret er at håndtering af sygefravær på arbejdspladsen kan skabe vindere for alle.
For arbejdspladsen, sundhedssystemet, myndighed og for vores samfund!

God arbejdslyst!

Lad os starte et samarbejde

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 51 40 81 14,
eller via formularen herunder.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Book en kort samtale